Vertretungsplan für Freitag, den 24.11.2017

Kl. Std. bei (Fach) Art Vertr. Fach Raum Bemerkung
7a 3 Fr RU Vertretung Be GE 115 ~
7a 4 Fr RU Vertretung Be GE 115 ~
7b 3 EN Vertretung Mt DE 13 ~
7b 4 EN Vertretung Mt DE 13 ~
7b 5 Se BI Verlegung EN 505 ~
7b 6 Se BI Verlegung EN 505 ~
8a 1 Mg LER Raum-Vtr. Mg LER 408 ~
8a 2 Mg LER Raum-Vtr. Mg LER 408 ~
8b 1 Dl MA Vertretung EN 200 ~
8b 2 Dl MA Vertretung EN 200 ~
8b 3 Ka DE Verlegung RU 200 ~
8b 4 Ka DE Verlegung RU 200 ~
8b 5 RU Trotz Absenz Dl MA 1 Aufgaben in moodle - SOL zu Hause
8b 6 RU Trotz Absenz Dl MA 1 Aufgaben in moodle - SOL zu Hause
9a 3 Bn GE Trotz Absenz Bn GE 306 und 308
9a 4 Bn GE Trotz Absenz Bn GE 306 nur 306
9a 5 Mr MA Raum-Vtr. Mr MA 409 ~
9a 6 Mr MA Raum-Vtr. Mr MA 409 ~
9b 4 Mg EK Raum-Vtr. Mg EK 308 nur 308
9c 6 Ka GE Entfall --- --- --- ~
10a 3 Mr MA Raum-Vtr. Mr MA 410 ~
10a 4 Mr MA Raum-Vtr. Mr MA 410 ~
11a, 11b, 11c 6 Bn SP2 Entfall --- --- --- ~
11b, 11c 3 Se BI2 Vertretung ? ~ 303 SOL
11b, 11c 4 Se BI2 Vertretung ? ~ 303 SOL
11b, 11c, 11a 5 Fr RU Entfall --- --- --- ~
12 1     Klausur Bl   506 Aufsicht
12 2     Klausur Bl   506 Aufsicht
12 3     Klausur Sl   506 Aufsicht
12 4     Klausur Sk   506 Aufsicht
12 5     Klausur Ri   506 Aufsicht
12 6     Klausur Ri   506 Aufsicht
12 7     Klausur We   506 Aufsicht Nt. Ausgl.
12 8     Klausur We   506 Aufsicht Nt. Ausgl.
12 1     Klausur Wp   507 Aufsicht
12 2     Klausur Wp   507 Aufsicht
12 3     Klausur Mg   507 Aufsicht
12 4     Klausur Dg   507 Aufsicht
12 5     Klausur Be   507 Aufsicht
12 1     Klausur Ri   508 Aufsicht
12 2     Klausur Ri   508 Aufsicht
12 3     Klausur Wp   508 Aufsicht
12 4     Klausur Wp   508 Aufsicht
12 5     Klausur Mg   508 Aufsicht
12 1     Klausur Si   509 Aufsicht Flur
12 2     Klausur Si   509 Aufsicht Flur
12 3     Klausur Wm   509 Aufsicht Flur
12 4     Klausur Wm   509 Aufsicht Flur
12 5     Klausur Si   509 Aufsicht Flur
~ 4 Fr ~ Pausenaufsicht Re ~ AG ~
~ 4 Ka ~ Pausenaufsicht Ru ~ Av ~
~ 6 Ri ~ Entfall --- --- Av ~