Vertretungsplan für Freitag, den 29.6.2018

Kl. Std. bei (Fach) Art Vertr. Fach Raum Bemerkung
7a 3 Si RU Verlegung Ru DE 115 ~
7a 4 Si RU Verlegung Ru DE 115 Bitte 2 Umfragen in moodle bearbeiten. (R100)
7a 5 Ru DE Entfall --- --- --- ~
7a 6 Ru DE Entfall --- --- --- ~
7b 1 Wm FR Raum-Vtr. Wm FR 409 ~
7b 2 Wm FR Raum-Vtr. Wm FR 409 ~
7c 1 Ko DE Vertretung EN 200 ~
7c 2 Ko DE Vertretung EN 200 ~
7c 3 Wm FR Raum-Vtr. Wm FR 408 ~
7c 4 Wm FR Raum-Vtr. Wm FR 408 ~
8a 3 Wp RU Vertretung Re GE 410 Bitte 2 Umfragen in moodle bearbeiten. (R100)
8a 4 Wp RU Vertretung Re GE 410 ~
8c 1 Dg EN Raum-Vtr. Dg EN 113 Bitte 2 Umfragen in moodle bearbeiten. (R100)
9b 1 Sk FR Vertretung Re EN 503 ~
9b 2 Sk FR Vertretung Re EN 503 Bitte 2 Umfragen in moodle bearbeiten. (R100)
10a 1 Wp EN Vertretung Mt EN 410 Aufgaben
10a 2 Wp EN Vertretung Mt EN 410 ~
10a, 10b 6 Be WLa Trotz Absenz Be WLa 502 SOL zu Hause
10b 3 Sk FR Vertretung Mg EK 501 ~
11a 1 Be GE1 Trotz Absenz Be GE1 502 SOL zu Hause
11a 2 Be GE1 Trotz Absenz Be GE1 502 SOL zu Hause
11a, 11b, 11c 7 Be LA Trotz Absenz Be LA 502 SOL
11b, 11c 5 Sk FR2 Entfall --- --- --- ~
11b, 11c, 11a 5 Wp RU Trotz Absenz Wp RU 410 SOL Aufgaben erteilt
~ 2 Wp ~ Pausenaufsicht Mt ~ Ah ~
~ 2 Sk ~ Pausenaufsicht Br ~ NG ~
~ 4 Si ~ Pausenaufsicht Mr ~ NG ~